Odwiedziny w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Aktualności 08 kwietnia 2022
Odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego i w ograniczonym zakresie.
 
Zasady obowiązujące od poniedziałku 11 kwietnia 2022:
  • odwiedziny są możliwe codziennie w godzinach 14:00- 17:00;
  • czas odwiedzin powinien być ograniczony do niezbędnego minimum (maksymalnie 15 minut);
  • pacjenta może odwiedzać w tym samym czasie wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez cech infekcji (powyżej 18. roku życia; co do młodszych osób - w tej sprawie decyzję będzie podejmować, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz dyżurujący na danym oddziale);
  • z uwagi na to, że sale dla pacjentów są 2-7 osobowe, podczas odwiedzin w sali może przebywać jednocześnie do trzech osób odwiedzających, jednakże nie więcej niż jedna osoba odwiedzająca u jednego pacjenta;
  • przed wejściem do sali i po jej opuszczeniu obowiązuje dezynfekcja rąk;
  • podczas wizyty w Szpitalu i podczas odwiedzin u pacjenta odwiedzający jest zobowiązany do stosowania jednorazowej maseczki, która powinna prawidłowo zakrywać usta i nos
  • na Oddziale Onkologii oraz na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym odwiedziny będą się odbywać po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem Oddziału.
  • na Oddziale Neurochirurgii odwiedziny będą odbywać się w godzinach 16:00-19:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 14:00-17:00 w soboty i niedziele.