Nowy aparat do badań radiologicznych

Aktualności 19 kwietnia 2019

W dniu 17.04.2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Szpitalem a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zakupu aparatu do wykonywania badań radiologicznych w kwocie 1,1 mln. zł. Umowę ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisali: Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa oraz Pan Tomasz Sobieraj Wicemarszałek, natomiast Szpital reprezentował Pan Andrzej Kondaszewski - Dyrektor Szpitala.