„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-COV-2 i choroby COVID-19”, w którym uczestniczył Szpital Woj..."> Nagroda dla regionalnego programu monitorowania i prewencji epidemii Covid-19 - Szpital Wojewódzki Koszalin

Nagroda dla regionalnego programu monitorowania i prewencji epidemii Covid-19

Aktualności 09 marca 2022

„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-COV-2 i choroby COVID-19”, w którym uczestniczył Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, znalazł uznanie w konkursie „Zdrowy Samorząd”. W ramach programu przebadano ponad 56 tysięcy mieszkańców naszego województwa pod kątem zakażenia koronawirusem.

Wyróżnienie przyznała kapituła konkursu „Zdrowy Samorząd”. Nagrodę wręczono w kategorii „Zdrowe Województwo”. Do organizujących plebiscyt redakcji Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa.

– Przygotowanie programu, jednego z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce, było dla samorządu województwa oraz dla naszych szpitali sporym wyzwaniem. Jego realizacja przypadała na drugą i trzecią falę pandemii. Ważne w tym przypadku było zarówno przebadanie mieszkańców, jak i zdobycie doświadczenia na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa – podkreśla zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-COV-2 i Choroby COViD-19” wystartował w listopadzie 2020 roku i początkowo zakładał wykonanie 50 tysięcy badań na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2. W związku z możliwościami finansowymi oraz ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców województwa zachodniopomorskiego liczba badań została zwiększona o ponad 6 tysięcy. Łącznie do końca kwietnia 2021 roku badania serologiczne wykonano u 56 086 osób. Z bezpłatnych badań mogli skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku produkcyjnym - kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18. do 64. roku życia.

Testy wykonywane były przez pięć specjalistycznych szpitali w naszym województwie – przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie oraz przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Zdroje w Szczecinie, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz Szpital w Gryficach. Szpitale organizowały również mobilne punkty wyjazdowe m. in. w Myśliborzu, Barlinku, Łobzie, Gryfinie, Pyrzycach, Kołobrzegu.

Program wdrażany był dwuetapowo. Miał na celu połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli).

– Dzięki temu można było - z jednej strony - określić, jaki procent populacji naszego regionu przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej, a z drugiej - zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub z niewielkimi objawami – mówiła po odebraniu nagrody członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 15 mln złotych. Ponad 13 mln zł to unijne środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w ramach działania 6.8 RPO WZ 2014-2020 obejmującego wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu.

Statuetkę przyznaną dla samorządu odebrały członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Dorota Łabinowicz. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Statystyka:
W programie zbadano 56 086 osób (wykonano testy serologiczne na obecność przeciwciał). Przeciwciała IGG lub IGM wykryto u 34% osób, w tym u 30% wykryto przeciwciała IGG (tzw. późne), związane z odpornością na SARS-COV-2, u 3,5% osób z przeciwciałami wykryto aktywne zakażenie (dodatni test PCR).