Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Aktualności 12 maja 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składam Wam wyrazy uznania za codzienny trud, wyrozumiałość i poświęcenie w opiece nad chorymi. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości a satysfakcja z wykonywanej pracy oraz wdzięczność pacjentów niech codziennie Wam towarzyszy.

Andrzej Kondaszewski
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie