Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia udzielania świadczeń planowych

Aktualności 16 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 od dnia jutrzejszego tj. 17 marca 2020 r. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie czasowo zawiesza udzielanie świadczeń planowych tj.:

  • przyjęcia do oddziałów szpitalnych, za wyjątkiem pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów operacyjnych onkologicznych,

  • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

  • prowadzenie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów pozaszpitalnych,

  • wykonywanie ambulatoryjnie badań diagnostycznych,

  • wykonywanie badań profilaktycznych, w tym z zakresu Medycyny Pracy.

Decyzja nie dotyczy pacjentów będących w trakcie leczenia onkologicznego oraz z Kartą DILO.

Decyzja obowiązuje do odwołania.

Po odwołaniu powyższej decyzji, Szpital ponowi rejestrację pacjentów o czym poinformuje w stosownym komunikacie.

Załączniki: