Komunikat dla kontrahentów w sprawie czasowego zawieszenia udzielania świadczeń planowych

Aktualności 16 marca 2020

Uprzejmie informuję, że mając na uwadze konieczność spełnienia nałożonego decyzją nr 1/BZK/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego na Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowość, w związku z kierowaniem pacjentów z podejrzeniem zachorowania lub zakażenia koronawirusem COVID-19, od dnia 17 marca 2020 r. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie czasowo zawiesza udzielanie świadczeń w ramach zawartych umów.

Decyzja obowiązuje do odwołania.

Załączniki: