Kampanie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Aktualności 03 grudnia 2021

Celem koordynowanych przez Narodowy Instytut Leków kampanii, jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania  i  rozprzestrzeniania  się  oporności  na  antybiotyki  wśród  drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.  Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli  i  Profilaktyki Chorób zachęcają do prowadzenia działań zwiększających świadomość ogółu społeczeństwa, jak też pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej konsekwencjach. Dzięki zaangażowaniu się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat  problemu  oporności  na  środki  przeciwdrobnoustrojowe,  w  tym  oporności  bakterii  na antybiotyki, istnieje szansa na zmniejszenie tego zjawiska.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiały informacyjne – do wykorzystania i rozpowszechniania.

Załączniki: