Dalszy rozwój Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - powstanie tu Oddział Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Aktualności 22 czerwca 2022

To będzie istotny krok w rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – mianowicie Szpital przygotowuje się do otwarcia Oddziału Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. Inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zyskała wsparcie Marszałka Województwa oraz Zarządu Województwa. Placówka czeka teraz na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Liczę, że to kwestia najbliższego czasu i że decyzja będzie dla nas pozytywna. Jak tylko dostaniemy zielone światło, wykonawca usług rozpocznie przygotowania, by uruchomić Oddział po wakacjach, jeszcze we wrześniu – zapowiada Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Wykonawca został wybrany w drodze przetargu na dzierżawę pomieszczeń w szpitalnym kompleksie przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie; to Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet Sp. z o.o.

Na przeprowadzenie procedury przetargowej i udostępnienie pomieszczeń Szpital uzyskał zgodę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. - Bez przychylności Pana Marszałka i Zarządu Województwa realizacja tego projektu nie byłaby możliwa – podkreśla Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski. - Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa za wsparcie i zrozumienie wagi tematu. Dzięki temu nasz Szpital będzie jednym z nielicznych ośrodków w kraju, w którym kompleksowo będą leczeni pacjenci z problemami kardiologicznymi. Bez tego Oddziału leczenie i skuteczna pomoc pacjentom kardiologicznym będzie mocno ograniczone, w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe – dodaje Dyrektor.

Wykonawca ma wziąć na siebie realizację usług w zakresie świadczeń kardiochirurgicznych, a także – uwaga – w zakresie chirurgii naczyniowej, która jakiś czas temu została w Szpitalu zawieszona z powodu braku kadry lekarskiej.

  • Zespół lekarzy będzie działał pod przewodnictwem prof. Romualda Cichonia. Po stronie wykonawcy będzie zarówno zapewnienie kadry, jak i wyposażenie Oddziału Kardiochirurgii, np. umożliwiające krążenie pozaustrojowe. Szpital ze swojej strony udostępnia pomieszczenia oraz szereg usług niezbędnych do funkcjonowania Kardiochirurgii, jak np. dostęp do diagnostyki, czy bloku operacyjnego – wyjaśnia Dyrektor Andrzej Kondaszewski.

Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. W 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem 18 557 zgonów, z czego z powodu chorób układu krążenia zmarło 8005 osób (43,1%). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów. W 2020 r. średnia liczba operacji na 1 mln mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wyniosła 430, w Polsce - 506. Zdecydowanie więcej operacji kardiochirurgicznych przeprowadzono np. w województwie pomorskim (623), czy dolnośląskim (530).

  • Istnieje pilna potrzeba poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób serca dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a zwłaszcza wschodniej części naszego województwa – mówi Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Istotnym elementem w zapobieganiu konsekwencjom chorób układu krążenia i w dążeniu do spadku liczby zgonów, jest rozwój wczesnej diagnostyki schorzeń kardiologicznych i wprowadzenie nowoczesnych technik kardiologii inwazyjnej z możliwością świadczenia usług w zakresie zabiegów interwencyjnych oraz zabiegów hybrydowych.

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie działa jeden z najlepszych w województwie Oddziałów Kardiologii. Tu od ok. 20 lat wykonywanych jest rocznie około 1650 koronarografii i 950 angioplastyk. Leczonych jest rocznie ok. 550-650 ostrych zespołów wieńcowych i ok. 250 pacjentów kierowanych jest do operacji kardiochirurgicznych. A najbliższy ośrodek, w którym wykonywane są zabiegi kardiochirurgiczne, znajduje się w oddalonym o ok. 180 km Szczecinie. W przypadku potrzeby pilnej interwencji kardiochirurgicznej (pęknięty tętniak rozwarstwiający aorty, ostra tamponada serca), to oznacza zbyt długi czas i wysoki koszt transportu, który musi być zabezpieczony w zespół reanimacyjny.

  • Czeka nas też kolejne wyzwanie – kontynuuje Dyrektor Kondaszewski. - Mam na myśli zabiegi usuwania wieloletnich elektrod z serca, które wkrótce staną się konieczne u wielu pacjentów kardiologicznych. Nasz Oddział Kardiologii jest do tego merytorycznie i praktycznie przygotowany, jednakże bez zabezpieczenia kardiochirurgicznego na sali hybrydowej, to nie będzie możliwe. Rozwój kardiologii interwencyjnej nie jest bowiem możliwy bez współdziałania zespołu lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i sprawnie działającego Oddziału Kardiochirurgii.

Trendy epidemiologiczne wskazują, że liczba pacjentów kardiologicznych i kardiochirurgicznych będzie rosła. W zakresie powikłań pocovidowych, wstępne szacunki statystyczne pokazują, że zapotrzebowanie na porady kardiologiczne wzrośnie o 45%. Tym samym wzrośnie liczba pacjentów wymagających interwencji kardiochirurgicznej.

  • Wychodząc naprzeciw tym prognozom, jak również mając na uwadze fakt, że dalszy rozwój Oddziału Kardiologii jest bezpośrednio związany z uruchomieniem i funkcjonowaniem Kardiochirurgii na terenie Szpitala, a przede wszystkim mając na uwadze dobro pacjentów i kompleksowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na obszarze Pomorza Środkowego, konieczne jest zabezpieczenie naszego regionu w te usługi. Działalność ta stanowiłaby integralną część zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Pomorza Środkowego oraz wsparłaby działalność Oddziału Kardiologii – podkreśla Dyrektor Andrzej Kondaszewski, który nie kryje satysfakcji i zadowolenia z tego, że po wielu miesiącach starań wszystko zmierza do pomyślnego finału.

Dyrektor Szpitala mówi też o kolejnych planach: – Rozważamy uruchomienie w przyszłości Kardiochirurgii Dziecięcej, która jest również potrzebna w tej części województwa – dodaje Andrzej Kondaszewski.