Czasowe zawieszenie Oddziału Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Aktualności 04 maja 2023

Szpital Wojewódzki w Koszalinie jest zmuszony - z powodu braków kadrowych wśród lekarzy – od 15 maja czasowo zawiesić działalność Oddziału Neurologii. Zawieszenie pracy Oddziału może potrwać do pół roku.

Szpital zwrócił się z wnioskiem o zgodę na czasowe zawieszenie Oddziału do Wojewody Zachodniopomorskiego. Czekamy na decyzję w tej sprawie.

O sytuacji został poinformowany Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, który – po raz pierwszy od kilkunastu lat - był w ostatnich dniach w Szpitalu, widział Oddział i był pod wrażeniem jego nowoczesności i wyposażenia, a także rozmawiał z personelem i dowiedział się m. in., że Dyrektor Szpitala spełnił oczekiwania płacowe kadry pracującej na Oddziale Neurologii oraz oczekiwania organizacyjne, w tym zatrudnił nowego Koordynatora Oddziału.

Niestety, część lekarzy pracujących na Oddziale, z różnych powodów osobistych, nie była zainteresowana przedłużeniem kontraktów i dalszą pracą na Oddziale. Tej sytuacji – o czym mówią sami lekarze - z pewnością nie pomaga fakt, że placówka, a także lekarze są atakowani przez opinię publiczną, przez pacjentów i ich rodziny. Ponadto fala hejtu pod adresem Szpitala ze strony niektórych mediów oraz parlamentarzystów, którzy jawią się jako dobroczyńcy, wpływa negatywnie na personel.

W sytuacji braku pełnego zespołu neurologów nie jest możliwe prowadzenie bezpiecznej hospitalizacji pacjentów wymagających leczenia z zakresu neurologii.

Problem z brakiem neurologów dotyczy wielu szpitali w całym kraju. M. in. w minionym roku został zamknięty Oddział Neurologii w Szpitalu w Wałczu. W naszym województwie dochodzą do tego wieloletnie zaniedbania w zakresie kształcenia nowej kadry z dziedziny neurologii.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie intensywnie poszukuje kadry lekarskiej. Odtworzenie zespołu i ponowne uruchomienie Oddziału wymaga czasu i spokojnej atmosfery. Obecnie prowadzone są rozmowy m. in. z zespołem neurologów spoza Koszalina. Liczymy na to, że w najbliższym czasie uda się na nowo skompletować kadrę lekarską, by Oddział Neurologii w koszalińskim Szpitalu mógł dalej funkcjonować. Do tego czasu pacjenci wymagający hospitalizacji w zakresie neurologii będą przyjmowani przez inne jednostki medyczne w województwie.