Wspólne stanowisko Dyrektorów Szpitali w Koszalinie, Kołobrzegu i Gryficach

Aktualności 12 maja 2023

Wspólne stanowisko Dyrektorów Szpitali w Koszalinie, Kołobrzegu i Gryficach

Publikujemy wspólne stanowisko w sprawie leczenia szpitalnego w zakresie neurologii w województwie, pod którym podpisali się Dyrektorzy Szpitali w Koszalinie, Kołobrzegu i Gryficach. Dyrektorzy zaapelowali do mediów, a tym samym do opinii publicznej o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. M. in. nieprawdziwe są zarzuty dotyczące mobbingu stosowanego przez Koordynatora Oddziału Neurologii w Szpitalu w Koszalinie wobec personelu. Nie ma z tego tytułu żadnych zgłoszeń ani skarg, a formułowanie tego typu pomówień i powielanie ich w przestrzeni publicznej jest karygodne, niedopuszczalne, godzi w dobre imię Koordynatora Oddziału, a tym samym w sam Oddział i Szpital, i z pewnością nie służy staraniom o utrzymanie Oddziału Neurologii w Szpitalu w Koszalinie i powodzeniu rozmów z lekarzami zainteresowanymi podjęciem pracy w Szpitalu w Koszalinie. W obecnej sytuacji wskazany jest spokój, by udało się pomyślnie doprowadzić wszelkie rozmowy do końca i by Oddział Neurologii mógł w dalszym ciągu działać, realizować swoje zadania i przyjmować pacjentów wymagających hospitalizacji.