4 miliony złotych na nowy sprzęt dla Oddziału Kardiologii i na modernizację Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Aktualności 21 grudnia 2022

W środę (21 grudnia) w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie została podpisana umowa, dzięki której do Szpitala trafią specjalne środki w ramach programu REACT-EU (pula eurofunduszy dedykowana wsparciu sektora ochrony zdrowia w kontekście pandemii Covid-19). Placówka zakupi za przekazane 4 mln złotych sprzęt i zmodernizuje przestrzenie dla pacjentów kardiologicznych.

Umowa została podpisana przez Wicemarszałka Województwa Tomasza Sobieraja oraz Dyrektora Szpitala Andrzeja Kondaszewskiego.

  • To dodatkowa pula środków z Unii Europejskiej, które mają służyć poprawie jakości i dostępności działań naprawczych po pandemii Covid – 19 – mówił Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa. - To dodatkowe miliony, które w tym konkretnym przypadku posłużą modernizacji Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Te 4 miliony złotych to 100-procentowe dofinansowanie, a więc nie jest potrzebny wkład własny Szpitala.

  • Środki przekazane dla Szpitala w tym trudnym okresie doceniamy jeszcze bardziej – przyznał Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Pozwolą one na otwarcie drugiej Pracowni Hemodynamiki, która zwiększy dostępność i skuteczność realizowanych świadczeń w zakresie chorób układu naczyniowego, jeżeli chodzi o mięsień sercowy. To poprawi i skróci czas oczekiwania na realizację badań. Będziemy mieć szybciej zdiagnozowanego pacjenta. Polepszy to zakres opieki nad pacjentem kariologicznym w oparciu o współpracę z Poradnią Kardiologiczną. To bardzo ważne, zwłaszcza, że dług zdrowotny w kardiologii w pandemii wzrósł o ok. 45%. Zwiększyła się liczba przypadków, wymagających diagnostyki i leczenia pod względem schorzeń kardiologicznych. W naszym Szpitalu wykonuje się ok. 1700 koronarografii, ok. 1000 angioplastyk i ok. 500 ostrych zespołów wieńcowych. Wykonujemy zabiegi ablacji, które wykonuje niewiele ośrodków w Polsce. Nie ma drugiego takiego ośrodka w województwie, lepszego i z większym doświadczeniem.

Dyrektor Andrzej Kondaszewski podkreślił konieczność uruchomienia w Szpitalu Oddziału Kardiochirurgii, do czego placówka jest przygotowana. - Ubolewam, że na dzień dzisiejszy nie ma pozytywnej decyzji, co do zgody na realizowanie procedur w zakresie kardiochirurgii, które są niezbędne dla dalszego rozwoju tego oddziału – mówił Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Mamy pacjentów, którym przez 20 lat wszczepiono olbrzymią ilość elektrod, to różne implanty i kardiowertery, defibrylatory, rozruszniki, które trzeba wymienić. Do tego jest potrzebny i kardiochirurg, i sala hybrydowa, a my to mamy zapewnione. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to w tym województwie podejmą decyzję, która umożliwi nam otwarcie tego oddziału. Posiadamy zgodę Zarządu Województwa na przetargowe wydzierżawienie pomieszczeń, mamy zespół lekarzy i podmiot, który chce to prowadzić, i do tego jest skłonny zorganizować wymagany personel i sprzęt. Na to są tylko potrzebne decyzja NFZ i środki, a środki są – w NFZ są pieniądze Szpitala z zawieszonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. A przypomnę, że razem z Kardiochirurgią chcemy na nowo otworzyć Chirurgię Naczyniową, by umożliwić dalsze skuteczne leczenie chorób układu krążeniowo – sercowego. Ten region to ok. 700 tys. mieszkańców i dalsze ograniczanie dostępności i ograniczanie rozwoju kardiologii, może doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie zwiększyć skuteczności leczenia. Podkreślić przy tym należy, że Zarząd Województwa dokłada wszelkich starań, żeby Szpital się rozwijał i realizował inwestycje i na to są pieniądze.

Fundusze w całości przekaże Urząd Marszałkowski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Termin realizacji inwestycji jest przewidziany do końca przyszłego roku.