Specjalista ochrony danych

Dodana: 29-01-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty ochrony danych:

WYMAGANIA - wykształcenie wyższe magisterskie: Prawo, Administracja, - znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - ustawy o ochronie danych osobowych, - standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji ( w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007), - znajomość ustawy o działalności leczniczej.

DOŚWIADCZENIE: - w zakresie ochrony danych osobowych, - w prowadzeniu sprawozdań/ audytów bezpieczeństwa informacji, - w prowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych.

UMIEJĘTNOŚCI: - analitycznego myślenia, - redagowania aktów wewnętrznych, - planowania i dobra organizacja pracy własnej, pracy w grupie oraz pod presją czasu.

OFERUJEMY: - stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. - szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ochrony danych” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 28.02.2021r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf).

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)