Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Pielęgniarka/pielęgniarz w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym

10 sierpnia 2015
Oferta dodana przez: Dział Jakości i Marketingu

Ogłoszenie rekrutacyjne na stanowisko: Pielęgniarka/ Pielęgniarz w Wielosalowym Zespole Operacyjnym .

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarki / Pielęgniarza.

Od kandydata / kandydatki oczekujemy: - aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza / pielęgniarki, - aktualnej książeczki zdrowia, a ponadto: - rzetelności, - odpowiedzialności, - dyspozycyjności, - umiejętności pracy w zespole, - umiejętności podejmowania decyzji, - odporności na stres, - cierpliwości.

Osoba przyjęta do pracy poddawana będzie szkoleniom zawodowym, organizowanym na terenie szpitala.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających umiejętności zawodowe, wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn zm.) na adres: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko pielęgniarki/ pielęgniarza” lub na adres e-mail: praca@swk.med.pl.

Oferta jest ważna do 17.08.2015 r. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 110/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 18 sierpnia 2015 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 01 ofert, w tym 01 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 01 złożonej przez: Firma „Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jadwiga Wandachowicz, 76-156 Dąbki, ul. Bursztynowa 4a”, jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)