Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Opieka pielęgniarska w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

30 września 2015
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 133/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 1 października 2015 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Wielosalowym Zespole Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 01 ofert, w tym 01 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 01 złożonej przez: Firme „Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Szczepańska, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Piłsudskiego 43/14”, jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 133/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 1 października 2015 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w Wielosalowym Zespole Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 01 ofert, w tym 01 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 01 złożonej przez: Firme „Usługi Pielęgniarskie Elżbieta Szczepańska, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Piłsudskiego 43/14”, jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)