Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

Dodana: 19-04-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko:

• Ratownika do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO

Wymagania: -dyplom ratownika medycznego,

  • karta doskonalenia zawodowego ratownika medycznego,

dodatkowo od kandydata oczekujemy:

• odpowiedzialności,

• dyspozycyjności,

• rzetelności,

• umiejętności pracy w zespole,

• umiejętności podejmowania decyzji,

• odporności na stres,

• cierpliwości,

a ponad to:

  • silna motywacja do pracy,

  • inicjatywa w działaniu,

  • odporność na stres,

  • otwartość na zdobywanie wiedzy,

  • wysoka kultura osobista i dobre umiejętności interpersonalne,

  • dokładność,

Oferujemy ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i dalsze szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko..................” lub przesłanie na adres email: katarzyna.jantos@swk.med.pl

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 89/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 19.04.2019 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie …ratownictwa medycznego. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło …1.. ofert, w tym 1….. ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr ….. złożonej przez: Ratownictwo medyczne Karolina Kaczmarczyk, ul. Józefa Wybickiego 2a/7 Kołobrzeg 78-100 jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)