Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

Dodana: 21-01-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu Wymagania: • wykształcenie wyższe lub średnie • znajomość przepisów prawa obowiązujących w jednostkach ochrony zdrowia, • znajomość programu MS Office (Word, Exel, PowerPoint), • biegłe wyszukiwanie informacji w internecie, • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, • odporność na stres, umiejętność pracy w grupie oraz dynamizm i kreatywność w działaniu, • samodzielność, asertywność, zaangażowanie w pracę oraz zdolność do wdrażania zmian. Preferowane: • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: zarządzanie i marketing, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo,
ekonomia, • doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia lub związanych z ochroną zdrowia, • doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, • doświadczenie w zakresie systemów zarządzania jakością, • Prawo Jazdy kat. B. Zadania: 1. współudział w kreowaniu polityki zakładu w zakresie działalności marketingowej i jakościowej, 2. czynny udział w przygotowaniu szpitala do spełniania norm jakościowych i otrzymania certyfikatów potwierdzających jakość wykonywanych świadczeń (akredytacja, ISO, itp.), 3. organizowanie pracy w zakresie działań jakościowych, 4. opracowywanie rozwiązań, które będą służyły podnoszeniu jakości świadczonych usług, 5. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań upowszechniających działania jakościowe, 6. prowadzenie działalności szkoleniowej wśród pracowników, 7. wprowadzanie rozwiązań gwarantujących podnoszenie świadomości pracowników w zakresie obsługi pacjentów – klientów, 8. współpraca z innymi klientami zewnętrznymi, pomoc przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, ekonomicznych i innych pojawiających się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, 9. ścisła współpraca z poszczególnymi jednostkami szpitalnymi, instytucjami współpracującymi ze szpitalem, nowymi klientami, 10. bieżąca obserwacja i analiza rynku, 11. pozyskiwanie nowych klientów (telemarketing, marketing bezpośredni, kampanie promocyjne), 12. udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących szpital. Oferujemy: • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, • szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora w Dziale Jakości i Marketingu” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 31.01.2019r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)