Inspektor do Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Dodana: 15-10-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora do Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej. Wymagania: • wykształcenie średnie • znajomość arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu, • rzetelność, dokładność i skrupulatność, • samodzielność i inicjatywa, • umiejętność pracy z dokumentami normatywnymi (ustawami i rozporządzeniami), Preferowane: • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, • wykształcenie wyższe Zakres obowiązków: • Nadzór na kompletnością i poprawnością kodowania w systemie szpitalnym uprawnień pacjentów do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych oraz ich danych ewidencyjno-adresowych • Nadzór na poprawnością danych ewidencjonowanych w harmonogramach pacjentów oczekujących na świadczenia oraz realizacja sprawozdawczości do Płatnika Publicznego oraz prowadzenie statystyk i zestawień w tym zakresie, • Nadzór i weryfikacja zgodności zasobów sprzętowo-osobowych oraz organizacji pracy komórek medycznych z wytycznymi wprowadzonymi przepisami prawa dla podmiotów medycznych realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Bieżące aktualizowanie w systemie informatycznym Płatnika Publicznego zasobów osobowo-sprzętowych oraz harmonogramów pracy komórek realizujących świadczenia medyczne • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla personelu Szpitala

Oferujemy: • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, • szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 05.11.2021r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)