Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2020

Sierpień

07-08-2020

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Lipiec

28-07-2020

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

17-07-2020

Lekarza specjalistę chirurgii ogólnej oraz specjalistę chirurgii onkologicznej

16-07-2020

Opiekun medyczny

15-07-2020

Pomoc apteczna

14-07-2020

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

14-07-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiochirurgicznej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

14-07-2020

Technik farmacji

14-07-2020

Magister farmacji

07-07-2020

Elektryka, Tleniarza, Palacza kotłów parowych o nadcisnieniu od 0,07 do 1 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi do Działu Technicznego

06-07-2020

Sanitariuszka/Sanitariusz

01-07-2020

Konwojenta

Czerwiec

30-06-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

23-06-2020

Sanitariuszka w Oddziale Kardiologii

22-06-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

17-06-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-06-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-06-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

15-06-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym

10-06-2020

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną oraz Izbie Przyjęć Dziecięcej

Maj

29-05-2020

Pielęgniarka/pielęgniarz

28-05-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług dietetyk-edukator w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską oraz Poradni Diabetologicznej

25-05-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym, oraz w Poradni Neurochirurgii

20-05-2020

Sekretarka medyczna

20-05-2020

Sanitariusz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

19-05-2020

Pomoc kuchenna

18-05-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym, oraz w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

18-05-2020

Pielęgniarka/pielęgniarz do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

14-05-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

13-05-2020

konkurs ofert na wykonywanie: świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami

11-05-2020

Konkurs ofert na Koordynatora Oddziału Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG oraz na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w w/w Oddziale

05-05-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Poradni Diabetologii Dziecięcej oraz w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diebetologii Dziecięcej

04-05-2020

Konkurs ofert w zakresie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kwiecień

30-04-2020

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

23-04-2020

Konwojenta

22-04-2020

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddz. Wewnętrznym z Pododdz. Diabet. i Pododdz. Nefrologii oraz w Oddz. Onkologii i Chemioterapii

21-04-2020

Opiekun medyczny

14-04-2020

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

14-04-2020

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

07-04-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

Marzec

31-03-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym

31-03-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

26-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

20-03-2020

Sanitariuszka w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej

19-03-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym oraz w Poradni Chirurgii Naczyniowej

19-03-2020

Sanitariuszka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO (praca w systemie zmianowym)

18-03-2020

Elektryka, Tleniarza, Palacza kotłów parowych o nadcisnieniu od 0,07 do 1 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi do Działu Technicznego

17-03-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

16-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielegniarskiej w Oddziale Anestzjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

12-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

12-03-2020

Lekarza do Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

11-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO oraz opieki lekarskiej w Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej

11-03-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

05-03-2020

Sanitariuszka/sanitariusz

05-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

02-03-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Poradni Hematologicznej i w charakterze lekarza transfuzjonisty

Luty

25-02-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

19-02-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

17-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarsich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

14-02-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

14-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

14-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

13-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dzieciecej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych

13-02-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną- Obszar Terapii Zabiegowej

10-02-2020

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Sekcji ds BHP

07-02-2020

Pelęgniarka/pielęgniarz na zastępstwo do Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

06-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie znieczuleń do procedur stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

05-02-2020

Lekarza specjalistę do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

03-02-2020

Rejestratorka medyczna

Styczeń

30-01-2020

Sekretaka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym )

24-01-2020

Konkurs ofert na udzielanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym, oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

24-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie Konsultacji kardiochirurgicznej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

24-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji hematologicznych w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

21-01-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

15-01-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym

15-01-2020

Dyspozytora

14-01-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

14-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

14-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie badań OCT (tomografii siatkówki) oraz pola widzenia przy pomocy perymetru HFA w Pracowni Angiografii Oddziału Okulistyki

13-01-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

10-01-2020

Młodszy asystent do Zakładu Mikrobiologii

08-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)