Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

dr n. med. Przemysław Kaczanowski

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Karabasz
mgr Elżbieta Kuziomko - Położna oddziałowa

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Bożena Karbowiak - Położna Koordynująca

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 401 Pododdział Położniczy
 • 94 34 88 139 Pododdział Ginekologii- Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 156 Pododdział Patologii Ciąży - Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 212 Pododdział Patologii Ciąży - USG
 • 94 34 88 218 Pododdział Położniczy - Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 217 Pododdział Położniczy - Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 372 Pododdział Położniczy - Cytologia
 • 94 34 88 366 Pododdział Patologii Ciąży - Przenośny dla pacjent
 • 94 34 88 215 Pododdział Patologii Ciąży - Odcinek Septyczny

Ilość łóżek:

52

Średni pobyt chorego w oddziale:

2.6 dni

Wirtualne panoramy:

Sala porodowa

Sala-porodowa

obejrzyj salę porodową

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 111 5152 6
2001 103 4743 4
2002 86 4978 4
2003 86 5878 3
2004 86 6011 2
2005 86 4988 2
2006 86 5230 3
2007 86 4463 3
2008 86 4852 3.1
2009 83 5292 2.5
2010 49 5114 2.4
2011 49 5139 2.3
2012 49 4994 2.6
2013 49 5243 2.7
2014 49 5579 2.6
2015 71 5463 2.7
2016 52 5556 2.7
2017 53 5304 2.7
2018 52 5753 2.3
2019 52 5424 2.5
2020 52 4504 2.6

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Z chwilą powstania Szpitala, powstał Oddział Porodowy, który w roku 1916 został powiększony poprzez rozbudowę strychu (dla około 30 chorych). W 1930 r. rozpoczęto budowę nowego skrzydła szpitalnego. Ukończenie budowy w sierpniu 1932 r. przyniosło utworzenie Oddziału Ginekologicznego. Od 1 stycznia 1964 r. rozpoczyna pracę zorganizowana przy Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej Pracownia Cytologiczna, której kierownikiem został lek. Zygmunt Paruszyński.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Izba Przyjęć
 • Pododdział Położniczy
 • Pododdział Patologii Ciąży
 • Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Blok Operacyjny i Porodowo Operacyjny
 • Pracownia Ultrasonograficzna
 • Pracownia Cytologii i Biocenozy
 • Szkoła Rodzenia

PERSONEL

lekarze z tytułem prof.:
 • Zdzisław Maciejewski - Pełnomocnik Dyrektora ds. położniczo-ginekologicznych
lekarze specjaliści::
 • Aleksander Smulski
 • Marcin Błaszczyk
 • Marcin Hornung
 • Grzegorz Mil
 • Paweł Dzięcielski
 • Włodzimierz Sajdak
 • Karolina Harunowicz
lekarze bez specjalizacji:
 • Karolina Garnicka - Jasińska
 • Joanna Mazur - Jamniak
 • Elżbieta Bumbul - Mazurek
 • Anna Firmanty
 • Rafał Piliszczuk
 • Małgorzata Pytlak
 • Patrycja Furtak-Chudzik
 • Małgorzata Potentas
pozostały:
 • pielęgniarka (położna) - 43
 • sekretarka medyczna - 3
 • sanitariusz - 5
 • inny personel - 8

SPRZĘT

 • ultrasonograf ogólny typ 1846 f. bruel-kjaer
 • ultrasonograf ssd - 1700 aloka z doplerem
 • sonda vagin 5 mhz
 • głowica brzuszna 3,5 mhz
 • Inkubator
 • Kardiotokografy
 • Amnioskop
 • Stanowiska Int. Op. Noworodkowe
 • Lampa zabiegowa statywowa BHS 175
 • Miniaturowy detektor tętna płodu
 • Diatermia
 • Pompa do histeroskopii
 • Zestaw endoskopowy
 • Ssak elektryczny
 • Ultrasonograf - Aparat USG

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • krwawienie we wczesnym okresie ciąży (poronienie)
 • krwawienie przedporodowe, przedwczesne odklejenie łożyska i łożysko przodujące
 • nadciśnienie tętnicze wikłające ciąże, poród i połóg
 • niepowściągliwe wymioty ciężarnych
 • poród przedwczesny lub poród zagrażający
 • ciąża przenoszona
 • inne powikłania ciąży nie zaklasyfikowane gdzie indziej
 • choroby zakaźne i pasożytnicze u matki, nadające się do zaklasyfikowania gdzie indziej lecz wikłające ciąże, poród i połóg
 • inne aktualne stany u matki nadające się do zaklasyfikowania gdzie indziej lecz wikłające ciążę, poród i połóg
 • poród prawidłowy
 • ciąża mnoga
 • nieprawidłowe położenie lub przodowanie nieprawidłowych części płodu
 • niestosunek porodowy
 • nieprawidłowości narządów i tkanek miękkich miednicy
 • rozpoznane lub podejrzewane nieprawidłowości płodu wpływające na postę-powanie medyczne w stosunku do matki
 • inne stany płodu i łożyska wpływające na postępowanie medyczne w stosunku do matki
 • wielowodzie
 • inne stany związane z jamą owodni i błonami płodowymi
 • inne wskazania do opieki i interwencji związane z czynnością porodową i porodem gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • łagodna dysplazja sutka
 • inne choroby sutka
 • zapalenie jajników, jajowodu, przymacicza i otrzewnej miednicy małej
 • choroby zapalne macicy z wyjątkiem szyjki macicy
 • zapalenie szyjki macicy, pochwy i sromu
 • gruczolistość (endometrioza)
 • wypadanie macicy i pochwy
 • przetoki w żeńskim narządzie rodnym
 • choroby niezapalne jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego
 • choroby macicy nie sklasyfikowane gdzie indziej
 • choroby niezapalne pochwy
 • choroby niezapalne szyjki macicy
 • choroby niezapalne sromu i krocza
 • bóle i inne objawy związane z żeńskimi narządami płciowymi
 • zaburzenia miesiączkowania i inne nieprawidłowe krwawienia z żeńskich narządów płciowych
 • choroby okresu przekwitania i po okresie przekwitania
 • niepłodność kobieca
 • inne choroby żeńskich narządów płciowych
 • zaśniad groniasty
 • inne nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego
 • ciąża obumarła wczesna
 • ciąża pozamaciczna
 • poronienie samoistne
 • poronienie wywołane z prawnie uznanych przyczyn
 • poronienie ze wskazań lekarskich legalne
 • przerwanie ciąży ze wskazań lekarskich legalnie
 • powikłania po poronieniu, ciąży pozamacicznej i zaśniadzie groniastym
 • zatrzymanie lub osłabienie czynności porodowej
 • nieprawidłowości akcji porodowej (nieprawidłowa czynność skurczowa)
 • poród przedłużony
 • powikłania ze strony pępowiny
 • uraz porodowy krocza i sromu (z wyłączeniem nacięcia krocza)
 • inny uraz położniczy
 • krwotok poporodowy
 • zatrzymanie łożyska, resztek łożyskowych lub błon płodowych w macicy
 • bez krwotoku
 • inne powikłania czynności porodowej i porodu gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • zakażenie połogowe
 • powikłania ze strony układu żylnego w okresie ciąży i połogu
 • zator tętnicy płucnej z przyczyn położniczych
 • inne i nieokreślone powikłania połogu gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • zakażenia sutka i brodawki sutkowej związane z porodem
 • inne choroby sutka związane z porodem i zaburzenia laktacji
 • czyrak i czyrak gromadny
 • kontaktowe zapalenie skóry i inne postacie wyprysku
 • wady wrodzone narządów płciowych
 • zaburzenia hamatologiczne płodu i noworodka (transfuzja u noworodka)
 • objawy dotyczące układu moczowego
 • inne objawy dotyczące jamy brzusznej i miednicy
 • nieswoiste zmiany w badaniu krwi
 • nieswosite zmiany w badaniu moczu
 • nieswoiste, nieprawidłowe wyniki badań histopatologicznych i immunologicznych
 • złamanie kostki
 • uszkodzenie narządów miednicy
 • rana otwarta pośladka
 • rana otwarta narządów płciowych (zewnętrznych) włącznie z amputacją urazową
 • uszkodzenie naczyń krwionośnych głowy i szyi
 • uszkodzenie naczyń krwionośnych brzucha i miednicy
 • stłuczenie tułowia
 • stłuczenie narządów płciowych
 • ciało obce w drogach moczowo-płciowych
 • oparzenie tułowia
 • inne powikłania zabiegów, nie sklasyfikowane gdzie indziej
 • przypadkowe nacięcie, nakłucie, perforacja lub krwawienie w trakcie postępowania medycznego
 • ciało obce dostające się przypadkowo do innych otworów naturalnych
 • przypadkowe uderzenie przez przedmioty lub osoby
 • walka, bijatyka, gwałt
 • stany związane z obecnością sztucznego otworu
 • Schorzenia w przebiegu ciąży
 • gruźlica układu moczowo-płciowego
 • półpasiec
 • opryszczka zwykła (pospolita)
 • inne wrusowe osutki
 • wirusowe zapalenie wątroby (ciąża)
 • jaglica
 • inne choroby wywołane przez wirusy i Chlamydie
 • kiła wczesna utajona (bezobjawowa)
 • rzeżączka (zakażenie rzeżączkowe)
 • inne choroby weneryczne
 • grzybica skóry inna i nieokreślona
 • zakażenie drożdżakami Blastomyces
 • zakażenie innym tasiemcem
 • włośnica
 • inne i nieokreślone robaczyce
 • zakażenia pasożytami jelitowymi nieokreślone
 • toksoplazmoza
 • rzęsistkowica
 • inne i nieokreślone choroby zakaźne i pasożytnicze
 • późne następstwa gruźlicy
 • nowotwór złośliwy jelita cienkiego łącznie z XII-cą
 • nowotwór złośliwy jelita grubego
 • nowotwór złośliwy odbytnicy, zgięcia esiczo-odbytniczego i odbytu
 • nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
 • nowotwór złośliwy trzustki
 • nowotwór złośliwy o innych i niedokładnie określonych umiejscowieniach w obrębie narządów trawiennych i otrzewnej
 • inny nowotwór złośliwy skóry
 • nowotwór złośliwy sutka żeńskiego
 • nowotwór złośliwy części nieokreślonej macicy
 • nowotwór złośliwy szyjki macicy
 • nowotwór złośliwy łożyska
 • nowotwór złośliwy trzonu macicy
 • nowotwór złośliwy jajnika i innych przydatków
 • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
 • nowotwór niezłośliwy innych części układu trawiennego
 • tłuszczak
 • nowotwór niezłośliwy skóry
 • nowotwór niezłośliwy sutka
 • mięśniak gładkomórkowy macicy
 • inny nowotwór niezłośliwy macicy
 • nowotwór niezłośliwy jajnika
 • nowotwór niezłośliwy innych narządów płciowych żeńskich
 • nowotwór niezłośliwy nerki i innych narządów moczowych
 • rk in situ i układu moczowo-płciowego
 • wole proste i wole bliżej nieokreślone
 • nietoksyczne wole guzkowe
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez wola
 • wrodzona niedoczynność tarczycy
 • nabyta niedoczynność tarczycy
 • zapalenie tarczycy
 • inne choroby tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przysadki mózgowej i zaburzenia regulacji podwzgórzowo-przysadkowej
 • zaburzenia czynności jajników
 • zaburzenia wielogruczołowe i choroby z nimi związane
 • Dna (skaza moczanowa)
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • inne niedokrwistości niedoborowe
 • zaburzenia krzepnięcia
 • skaza i inne stany połączone z krwotocznością (plamica i inne skazy krwotoczne)
 • psychozy polekowe
 • stany paranoidalne
 • stwardnienia rozsiane
 • porażenie połowicze
 • padaczka
 • inne choroby mózgu
 • dzstrofie mięśniowe i inne miopatie
 • ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
 • głuchota
 • nadciśnienie samoistne
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
 • nadciśnienie wtórne
 • przebyty zawał serca
 • dusznica bolesna
 • inne postacie przewlekłej choroby niedokrwistości serca
 • ostry zespół płucno-sercowy
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • inne choroby krążenia płucnego
 • kardiomiopatie
 • zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia rytmu serca (dysrytmie)
 • miażdżyca
 • zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
 • żylaki kończyn dolnych
 • guzy krwawnicze odbytu
 • niezakaźne choroby naczyń chłonnych
 • ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)
 • ostre zapalenie zatok przynosowych
 • ostre zapalenie gardła
 • ostre zapalenie migdałków
 • ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików
 • uczuleniowy nieżyt nosa
 • zapalenie płuc spowodowane nieokreślonym drobnoustrojem
 • grypa
 • zapalenie oskrzeli przewlekłe
 • dychawica oskrzelowa
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • zapalenie wyrostka robaczkowego ostre
 • zapalenie wyrostka robaczkowego nieokreślone
 • inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego nawracające i przewlekłe
 • niedrożność jelit bez wzmianki o przepuklinie
 • rozpadlina i przetoka odbytnicza
 • zapalenie otrzewnej
 • inne choroby otrzewnej
 • przewlekłe zapalenie wątroby i marskość wątroby
 • kamica żółciowa
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zapalenie nerek i nefropatia nieokreślona jako ostre lub przewlekłe
 • ostra niewydolność nerek
 • przewlekła niewydolność nerek
 • zakażenia nerek
 • wodonercze
 • kamica nerki i moczowodu
 • inne choroby nerki i moczowodu
 • kamica dolnych dróg moczowych
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • inne choroby pęcherza moczowego

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)