Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Jacek Wróblewski

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Karina Niżnik

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 292 Pododdział Chorób Wewnętrznych
 • 94 34 88 297 Izolatki
 • 94 34 88 298 Izba Przyjęć
 • 94 34 88 405 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 376 Odcinek Obserwacyjno-Zakaźny
 • 94 34 88 161 Koordynator

Ilość łóżek:

20

Średni pobyt chorego w oddziale:

5.7 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 42 999 9
2001 42 1089 9
2002 42 1180 8
2003 42 1001 7
2004 42 1092 8
2005 42 1086 6
2006 42 1169 6
2007 42 1295 5
2008 42 1550 4.1
2009 42 1305 5.2
2010 42 1253 4.8
2011 42 1275 5.3
2012 42 1016 6
2013 42 1014 6
2014 42 1077 6
2015 42 1040 6.5
2016 39 700 9
2017 37 726 7
2018 37 762 5.5
2019 20 631 5.7

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie został otwarty w dniu 10 lutego1965 roku w wybudowanym nowym pawilonie przeznaczonym dla leczenia tych chorób. Większa część budynku została wydzielona dla Oddziału Zakaźnego (110 łóżek), a 1/6 dla Oddziału Biegunkowego, dla dzieci do lat 2. Pierwszym ordynatorem Oddziału został dr Gerhard Wierzbowski, który kierował nim do jesieni 1973 roku. Następcami dr Wierzbowskiego byli dr Janusz Meisner w Oddziale Dziecięcym Zakaźnym i dr Łucja Meisner w Oddziale Zakaźnym dla Dorosłych. Od 1 lutego 1979 roku wyłoniony został, w drodze konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału, dr Jerzy Witczuk, który pełnił tę funkcję do roku 2003. Kolejni ordynatorzy to: Jolanta Wolińska (2003 – 2005), Jacek Wróblewski (2005-2015 roku) i Sławomir Strzałkowski (od 01.12-31.12.2015 r. p.o. Koordynatora; od 01.01.2016 - 06.09.2016 roku - Koordynator). Od roku 1980 Oddział funkcjonuje pod zmienioną nazwą i ze zredukowaną liczbą łóżek – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (95 łóżek). W 1997 roku uległ likwidacji dziecięcy oddział biegunkowy. W 2001 roku utworzono w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym trzy pododdziały: izolacyjny, hepatologiczny i dziecięcy, zmniejszając jednocześnie liczbę łóżek do 42. Ostatnia restrukturyzacja nastąpiła w 2016 roku – powstał Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych. Funkcję Koordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego pełni nieprzerwanie od 2016 roku Jacek wróblewski

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • izba przyjęć zakaźna (parter)
 • odcinek izolacyjny (7 izolatek; parter),
 • odcinek obserwacyjno-zakaźny (I piętro)
 • odcinek chorób wewnętrznych (II piętro)

Przy Oddziale działa:

 • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych
 • Poradnia Hepatologiczna - rejestracja tel. 94 34 88 355

PERSONEL

lekarze specjaliści:
 • Jacek Wróblewski - specjalista chorób zakaźnych
 • Arnold Bilski - specjalista chorób zakaźnych, tropikalnych i medycyny pracy
 • Urszula Olszyńska-Cichecka - pierwszy stopień specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Monika Jurgielaniec - specjalista chorób wewnętrznych
lekarze w trakcie specjalizacji:
 • Zofia Tymecka - w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
 • Emilia Jakuć - w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
lekarze oddelegowani:
 • Paulina Panek - specjalista medycyny ratunkowej
 • Natalia Wernicka - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
pozostały:
 • pielęgniarka - 20
 • inny personel - 10

SPRZĘT

 • Aparat EKG
 • Kardiomonitory
 • Kardiodefibrylator dwufazowy
 • Ssaki medyczne
 • Pompy infuzyjne
 • Inhalatory
 • Glukometry

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

Oddział hospitalizuje pacjentów dorosłych podejrzanych o choroby zakaźne, diagnozuje i leczy tych chorych. Zgodnie z Ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. No 126 poz. 1384) obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore i z podejrzeniem o zachorowanie na: 1. błonicę (dyfteryt), cholerę, 2. dur brzuszny, 3. dury rzekome A, B i C, 4. dżumę, 5. nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, 6. tularemie, 7. zapalenie mózgu 8. zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych 9. żółtą gorączkę i wirusowe gorączki krwotoczne

Prowadzimy diagnostykę i leczenie:

• ostrych zapaleń wątroby wywołanych przez wirusy HAV, HBV, HCV, HDV, HEV

• przewlekłych zapaleń wątroby wywołanych przez wirusy HBV i HCV

• autoimmunologicznych zapaleń wątroby

• marskości wątroby

• toksycznych uszkodzeń wątroby

• zatruć pokarmowych

• zapaleń żołądkowo-jelitowych pochodzenia zakaźnego

• róży

• ospy wietrznej, półpaśćca – z powikłaniami

• opryszczki pospolitej - jej postacie uogólnione

• wścieklizny

• mononuklezy zakaźnej

• Zespołu z Lyme (Borreliosis)

• kandydiazy

• bąblowca wątroby i innych narządów wewnętrznych

• tasiemczyc

• włośnicy

• robaczyc jelitowych

• toksoplazmozy

• i wielu innych schorzeń wymagających izolacji

W 2016 roku w Oddziale rozpoczęto diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych. Hospitalizujemy pacjentów z chorobami układu oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, trzustki, wątroby, dróg żółciowych, nerek i dróg moczowych, tarczycy, z wybranymi chorobami układu krwiotwórczego, reumatycznymi i z cukrzycą, Wykonujemy szereg zabiegów i procedur medycznych niezbędnych do leczenia naszych chorych.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)