Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Kardiologii

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

dr n. med. Elżbieta Zinka

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Mirosława Białek

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 146 Pracownia Holtera
 • 94 34 88 370 Sterownia
 • 94 34 88 209 Pracownia USK
 • 94 34 88 373 Gabinet Lekarski II p.
 • 94 34 88 293 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 296 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 399 Koordynator
 • 94 34 88 343 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 367 Pracownia Elektrofizjologii

Ilość łóżek:

45

Średni pobyt chorego w oddziale:

4.4 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 34 1354 8
2001 39 1666 6
2002 39 2388 5
2003 39 2587 5
2004 39 2358 4
2005 39 2384 4
2006 39 2612 4
2007 44 2960 4
2008 44 3166 3.8
2009 44 3213 3.8
2010 44 3489 3.8
2011 44 3553 3.7
2012 44 3513 3.8
2013 44 3495 3.9
2014 45 3389 4.1
2015 45 3466 4
2016 45 3430 4.1
2017 45 3452 4
2018 45 3663 3.8
2019 45 3323 4.4

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

W listopadzie 1993 r. nastąpiło otwarcie Oddziału Kardiologicznego "D". Zwiększył on zaplecze łóżkowe, a nade wszystko specjalistyczne zaplecze diagnostyczne. Ordynatorem oddziału po przeprowadzonym konkursie została dr Elżbieta Zinka, z-cą ordynatora lek. z II stopniem specjalizacji w chorobach wewnętrznych - Sławomir Strzałkowski. W 1994 r. w Oddziale Kardiologii powstał Ośrodek Wszczepiania Rozruszników. Rozpoczęto także wykonywanie echokardiografii z Dopplerem a rok później z kolorowym Dopplerem. W 2001 roku po zakupieniu angiografu wykonano pierwszą koronarografię. We wrześniu tego roku miała także miejsce pierwsza angioplastyka wieńcowa, a miesiąc później wykonano pierwszą plastykę wieńcową w świeżym zawale. Od 01.11.2002 r. w Oddziale kardiologii zorganizowano 24-godzinny dyżur kardioangiograficzny. W roku 2005 wykonano pierwsze wszczepienie stymulatora ICD, pierwsze badanie elektrofizjologiczne oraz pierwszą ablację.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pracownia USK
 • Pracownia Holterowska
 • Pracownia Prób Wysiłkowych
 • Pracownia Elektroterapii
 • Pracownia Badań Naczyń i Serca
 • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu
 • Poradnia Kardiochirugiczna

PERSONEL

lekarze z tytułem dr n. med:
 • Elżbieta Zinka
 • Szymon Waligórski
 • Artur Baszko
 • Andrzej Biskupski
 • Piotr Sielicki
 • Krzysztof Krzyżanowski
lekarze specjaliści:
 • Dariusz Bastrzyk
 • Małgorzata Bednarz-Priadka
 • Anna Burda
 • Wojciech Zboiński
 • Marek Gąsecki
 • Konrad Rydwelski
 • Rafał Nowakowski
 • Agata Pawelska-Buczeń
 • Joanna Kudzińska
 • Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
 • Krzysztof Patyński
 • Małgorzata Krajewska-Błaszczyk
pozostały:
 • mgr pielęgniarstwa - 1
 • pielęgniarka - 32
 • sekretarka medyczna - 2
 • sanitariusz - 3
 • inny personel - 8

SPRZĘT

 • USG GE VIVID 3 z kolorowym dopplerem,
 • USG HP SONOS 2000 z kolorowym dopplerem,
 • USG HP SONOS 100CF,
 • 2 głowice do badań transtorakalnych, głowica naczyniowa, głowica przeprzełykowa,
 • HOLTER DRG. SCOLE PREMIER II (1993r.),
 • HOLTER HP typ 43420B (1993r.),
 • Bieżnia Marquette Max - 1 (1993r.),
 • HOLTER RR Margot Medical Mobil - o - graf (1995r.),
 • Analizator ERA EPR 100 (1994r.),
 • Analizator ERA EPR 1000 PI (2001r.),
 • Aparat RTG COMPACT 7700 z ramieniem C (2000r.),
 • Strzykawki automatyczne - 7 sztuk,
 • Pompy infuzyjne - 2 sztuki,
 • Stymulatory zewnętrzne 4 sztuki,
 • Monitory: Fx - 866 - 8 sztuk + centrala (1993r/2001r.), Spacelabs medical - 8 sztuk + centrala (1999r.), Biazet - 2 sztuki,
 • Aparat EKG: Schiller 3 kanałowy (1992r.), Helige 3 kanałowy (1999r.),
 • Defibrylatory: Corpulus (1993r.), Medic 5 (1995r.), Econ B (1993r.), Cardio Aid (1996r.),
 • Aparat RTG z ramieniem C (2001r.),
 • Angiokardiograf stacjonarny ADVANTX LCV+ (2001r.).

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • ostry zawał serca
 • inne ostre i podostre post. chor. niedokr. serca
 • przebyty zawał serca
 • inne post. przewlekł. choroby niedokrwistości serca
 • nadciśnienie tętnicze samoistne
 • nadciśnienie tętnicze wtórne
 • ostre zapalenia osierdzia
 • kardiomiopatie
 • wady zastawki dwudzielnej
 • wady zastawki tętnicy głównej
 • inne wady zastawek serca
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia przewodnictwa
 • niewydolność krążenia sercowo pochodna
 • miażdżyca
 • tętniak tętnicy głównej
 • ostry zespół płucno-sercowy
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • inne choroby krążenia płucnego
 • zaburzenia przemiany lipidów
 • inne wady wrodzone serca
 • niepraw. opuszki i niepraw. przegr. serca
 • inne wady wrodzone układu krążenia
 • zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzeli przed.
 • choroba wrzodowa żołądka
 • choroba wrzodowa dwunastnicy
 • choroby trzustki
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • leczenie ostrego zawału serca
 • leczenie choroby niedokrwiennej serca
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa
 • leczenie chorób zapalnych i niezapalnych mięśnia sercowego
 • leczenie ostrej i przewlekłej choroby reumatycznej
 • implantacja stymulatorów
 • koronarografia
 • koronaroplastyka
 • kwalifikacja do operacji wad serca wrodzonych
 • kwalifkacja do operacji wad serca nabytych
 • kwalifikacja do badań angiokardiograficznych
 • kwalifikacja do przeszczepu serca
 • kwalifikacja do wszczepiania stymulatorów serca
 • nakłucie jamy brzusznej
 • nakłucie mostka
 • nakłucie worka osierdziowego
 • nakłucie jamy opłucnej
 • kardiowersja i defibrylacja elektryczna
 • założenie czasowej stymulacji serca
 • nakłucie żył centralnych
 • badanie echokardiograficzne z kolorowym Dopplerem
 • próba wysiłkowa na bieżni
 • Próby obciążeniowe farmakologiczne /np. próba dobutaminowa/
 • badanie Holtera EKG
 • badanie Holtera ciśnieniowego
 • badanie EKG
 • kontrola wszczepionych stymulatorów
 • diagnostyka chorych z wadami serca wrodzonymi
 • diagnostyka z wadami serca nabytymi
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego (pierw. i wtór.)
 • diagnostyka chorób tętnic
 • diagnostyka krążenia płucnego
 • diagnostyka zapalnych i niezapalnych chorób serca
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyka przewodnictwa
 • diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)