Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Ekonomiczno - Księgowy

mgr Katarzyna Puchalska - Główny Księgowy

mgr Mirosława Witkowska - kierownik działu

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 274 Księgowość Finansowa
 • 94 34 88 143 Kasa
 • 94 34 88 178 Dział Księgowości Inwentarzowej
 • 94 34 88 148 Dział Księgowości - Koszty
 • 94 34 88 353 Księgowość Inwestycyjna
 • 94 34 88 347 Księgowość - Podatki
 • 94 34 88 153 Główny Księgowy

Do zadań działu należą:

 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań;
 • koordynacja problematyki finansowo-księgowej komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych;
 • prowadzenie rachunku kosztów wg miejsc ich powstawania, sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz;
 • prowadzenie księgowości, likwidatury, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych;
 • organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej;
 • prowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych wraz ze stosowną dokumentacją w tym zakresie.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2019 (c)