Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

08 października 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2018.121 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2014.1490 / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

wynajęcie powierzchni 15,00 m²

 1. Przedmiot najmu Korytarze, hole w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona.

 2. Przeznaczenie przedmiotu najmu: Zainstalowanie automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów oraz drobnych przekąsek

 3. Czas trwania najmu: 5 lat licząc od daty podpisania umowy.

 4. Zasady wyboru oferty:

 5. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za wynajęcie powierzchni na instalację we wskazanych miejscach automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat.
 6. Wywoławcza stawka netto za wynajem powierzchni na instalację automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat wynosi 90.000,00 zł netto.

 7. Wadium:

 8. Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 4.500,00 zł.
 9. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
 10. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 19 października 2018 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium.

Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na wynajem powierzchni ”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 23 października 2018 r. do godz. 09,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala w celu zainstalowania automatów na napoje i przekąski”.

 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu – 23 października 2018 r. godz. 09,30 w sali narad Szpitala – budynek A.

8.Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Ł p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154


Bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne

27 września 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

W dniu 13.10.2018 r. (sobota) Szpital organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie badań endoskopowych, które odbędzie się w auli Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
W dniu 20.10.2018 r. (sobota) oraz 27.10.2018 r. (sobota), na terenie szpitala odbędą się indywidualne konsultacje edukacyjno-profilaktyczne.
Spotkania będą prowadzone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie.
Zadania są finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatne materiały informacyjne oraz upominek.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych plakatach.


teatrzyk w Oddziale Dziecięcym

04 września 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
13285_p1220074

W dniu 4 września 2018 r. w Oddziale Dziecięcym pobyt naszym małym podopiecznym umilił Teatr Za Jeden Uśmiech z bajką „Zakochana Czarownica”. Wesołe perypetie czarownicy Grizeldy, która usiłuje poślubić księcia oraz kolorowa scenografia, wesoła muzyka i zabawna gra aktorów pozwoliły dzieciom - choć na chwilę - zapomnieć o chorobie. Upominki rozdane po spektaklu stanowiły miłą niespodziankę.


Ranking Szpitali 2018

13 lipca 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

W kwietniu 2018 r. Szpital wziął udział w „Rankingu Szpitali 2018”, który został przeprowadzony w oparciu o ankiety dedykowane poszczególnym oddziałom.
Oceniane było to, co dla pacjentów najważniejsze: - zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, - liczbę wykonywanych procedur leczniczych, - współczynnik zakażeń pooperacyjnych, - liczbę łóżek i sal operacyjnych, - działania jakościowe, - działania dodatkowe podejmowane na rzecz pacjentów. „Ranking Szpitali 2018” został opracowany przez Wydawnictwo Termedia i czasopismo „Menedżer Zdrowia" na zlecenie tygodnika „Wprost". Wysłano ponad 2 tys. zaproszeń do udziału w rankingu. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównane z danymi pochodzącymi z Narodowego Funduszu Zdrowia Klasyfikacja w rankingu:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 13 miejsce

 • Liczba resekcji nowotworów przełyku – 9 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów żołądka – 22 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów wątroby – 13 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów okrężnicy – 11 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów odbytnicy – 12 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów trzustki – 17 miejsce

Oddział Urologii – 13 miejsce w rankingu

 • Leczenie kamicy układu moczowego – 2 miejsce
 • Zabiegi endoskopowe – 13 miejsce
 • Duże operacje urologiczne – 21 miejsce
 • Małe zabiegi urologiczne – 13 miejsce

Oddział Okulistyki – 16 miejsce

 • Odwarstwienie siatkówki – 23 miejsce
 • Jaskra – 24 miejsce
 • Zaćma – 23 miejsce

Oddział Laryngologii – 23 miejsce

 • Otologia – 23 miejsce
 • Ryngologia – 23 miejsce
 • Laryngologia – 19 miejsce
 • Nowotwory głowy i szyi – 31 miejsce

Oddział Kardiologii – 24 miejsce w rankingu

 • Ablacja – 16 miejsce
 • Angioplastyka – 17 miejsce
 • Elektrokardiologia (ze względu na liczbę zabiegów) – 19 miejsce
 • Elektrokardiologia (ze względu na liczbę punktów) – 16 miejsce
 • Kardiologia inwazyjna (ze względu na liczbę zabiegów – 17 miejsce
 • Elektrokardiologia (ze względu na liczbę punktów) – 20 miejsce
 • Implantacje kardiowerterów – defibrylatorów – 25 miejsce
 • Angioplastyka wieńcowa w OZW – 15 miejsce
 • Implantacje stymulatorów serca – 14 miejsce

Spektakl w Oddziale Dziecięcym „Wiwat Zielony Las”

25 czerwca 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
13110_p1220050

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, gościnnie wystąpił krakowski Teatr Bammbaamm z edukacyjnym przedstawieniem „Wiwat Zielony Las”. Dzięki ekspresyjnej grze aktorów, urokliwej scenografii, efektownym kostiumom i wartkiej akcji, udało się porwać do wspólnej zabawy naszych małych pacjentów. Poprzez zabawę mogły się one nauczyć, że o przyrodę należy dbać. Przekonały się, że las jest naszym wspólnym domem, którego nie można zaśmiecać, a segregowanie odpadów wpływa pozytywnie na ochronę ekosystemu.


Święto wszystkich dzieci

06 czerwca 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
13026_p1220023

W dniu 4 czerwca wspólnie z dziećmi hospitalizowanymi w oddziałach dziecięcych, obchodziliśmy Dzień Dziecka. Był to dzień pełen atrakcji, zabaw i śmiechu. Dzieci mogły wziąć udział w specjalnie przygotowanym na tą uroczystość, programie artystycznym. Zabawom z Klaunami Klukami nie było końca. Ponadto wszystkie dzieci, zarówno te nowo narodzone jak i starsze otrzymały drobne upominki.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2019 (c)