Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

Bezpłatne badania mammograficzne

12 marca 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12714_mammografia_plakat

Panie w wieku 50-69, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badań mamograficznych, mogą je bezpłatnie wykonać bez skierowania, po okazaniu dowodu osobistego, w Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie. Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 94 946 00 18 lub 94 346 00 33.


Dzień Kobiet

07 marca 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12705_dzien_kobiet_zyczenia

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom wiele radości, uśmiechu na co dzień oraz samych sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym

Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie


Służby mundurowe w Oddziale Dziedzięcym

09 lutego 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12625_p1210850

W dniu 8 lutego 2018 roku Oddział Dziecięcy naszego szpitala odwiedzili przedstawiciele służb mundurowych. Policjanci w towarzystwie sympatycznego Misia przypomnieli zasady bezpieczeństwa i obdarowali małych pacjentów odblaskami, po to by dzieci były bezpieczne na drodze. Strażacy wraz z przedstawicielami straży wodnej zaprezentowali swój ekwipunek i udzielili kilku cennych wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. Z kolei ratownicy medyczni wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, dzieci poprzez zabawę mogły nauczyć się zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz w sytuacjach niebezpiecznych. Serdecznie dziękujemy za tak fantastyczną lekcję bezpieczeństwa!


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

09 lutego 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. – Dz.U. 2014.1490), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 33,00 m2

 1. Przedmiot dzierżawy Pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku internistycznego Szpitala, który jest częścią nieruchomości oznaczonej działką nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293.

 2. Opis nieruchomości Pomieszczenia wyposażone są w podstawowe media, tj. instalację wod.-kan., elektryczną, ciepłowniczą.

 3. Przeznaczenie pomieszczeń i sposób jej zagospodarowania W dzierżawionych pomieszczeniach dzierżawca poprowadzi bufet gastronomiczny dla potrzeb pacjentów, osób odwiedzających oraz dla pracowników.

 4. Termin trwania dzierżawy Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 6 lat licząc od daty podpisania umowy. Umowa zawarta zostanie w terminie do 30 dni od zamknięcia przetargu.

 5. Termin rozpoczęcia działalności, o której mowa w pkt 3 Do 90 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

 6. Terminy wnoszenia czynszu i innych opłat Czynsz z tytułu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu korzystania z mediów rozliczane będą w cyklu miesięcznym.

 7. Zasady aktualizacji opłat • Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegać zmianie każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. • Podatek od nieruchomości będzie podlegać zmianie wg stawek określanych przez Urząd Miasta Koszalina. Opłaty z tytułu korzystania z mediów będą podlegać zmianie wg stawek obowiązujących Szpital.

 8. Informacja o dzierżawie pomieszczeń została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych Szpitala.

 9. Cena wywoławcza Cena wywoławcza: 46.759,68 zł brutto / 6 lat. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 470,00 zł.

 10. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona.

 11. Termin i miejsce składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przetargowych Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 10,00

 12. Termin i miejsce przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sprawdzi na podstawie złożonych dokumentów czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w licytacji. Informacje te przekazuje uczestnikom przetargu i rozpoczyna się licytacja.
  Otwarcie przetargu i licytacja odbędzie się dnia 13.03.2018 r. o godz. 10,30 w siedzibie Szpitala – Sala Narad obok sekretariatu.

 13. Wadium Wadium w wysokości 2.337,98 zł. należy wnieść w pieniądzu w terminie do 08.03.2018 r. na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

 14. Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 15. Informacja na temat przetargu Szczegółowe Warunki Przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 (152).


XXVI Światowy Dzień Chorego

09 lutego 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12618_dzien_chorego

XXVI Światowy Dzień Chorego


Ogólnopolski Konkurs na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta

24 stycznia 2018 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
12577_1_81_

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem "Najlepsze praktyki 2016, czyli innowacyjne działania na rzecz uśmiechu pacjentów". W publikacji tej opisane zostały działania Zakładów Opieki Zdrowotnej podejmowane na rzecz pacjentów. Jednocześnie są to działania, które zostały wyróżnione w ramach Ogólnopolskiego Konkurs na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta. Wśród tych wyróżnionych placówek, III miejsce zajął nasz Szpital.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2018 (c)