Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Szybka terapia onkologiczna

Szybka Terapia Onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Szybka terapia onkologiczna ma na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces. Korzyści, które przyniesie wdrożenie pakietu onkologicznego:

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu;
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta;
 • wprowadzenie szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia;
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych;
 • obniżenie kosztów leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (Karta DILO)

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Dzięki niej diagnostyka i leczenie onkologiczne są jasno określone, a pacjent ma zagwarantowaną kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie choroby. Od 1 stycznia 2015 r. karty diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać:

 1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
 2. lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę.
 3. lekarze specjaliści zatrudnieni w oddziałach szpitalnych – w przypadku potwierdzenia podczas hospitalizacji zdiagnozowania nowotworu złośliwego u pacjenta.

Koordynator Pacjenta Onkologicznego

Koordynuje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Koordynatorzy Pacjenta Onkologicznego w Szpitalu:

Ewa Grzebielucha
Tel. 94/ 34 88 922, 34 88 923
e-mail:ewa.grzebielucha@swk.med.pl

Dorota Laskowska
Tel. 94/ 34 88 922, 34 88 923
e-mail:dorota.laskowska@swk.med.pl

Świadczenia udzielane w Szpitalu w ramach pakietu onkologicznego

Do udzielenia świadczeń pacjentom skierowanym z POZ w ramach pakietu onkologicznego uprawnione są następujące poradnie specjalistyczne:

 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • dermatologii i wenerologii
 • gastroenterologii
 • hematologii
 • hepatologii
 • neurochirurgii
 • neurologii
 • neurologii dziecięcej
 • okulistyki
 • otolaryngologii
 • położniczo-ginekologiczna
 • urologii
 • onkologii.
Pozostałe poradnie nie są uprawnione do udzielenia świadczeń w ramach pakietu onkologicznego.

Szczegółowe informacje odnośnie Szybkiej Terapii Onkologicznej znajdziecie Państwo na stronach internetowych:
http://pakietonkologiczny.gov.pl
http://www.nfz-szczecin.pl/szybka_terapia_onkologiczna

Opracowano na podstawie: http://pakietonkologiczny.gov.pl

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2017 (c)