Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Wewnętrzny C z Pododdziałem Diabetologii

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Sławomir Strzałkowski

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Alicja Podgórzańska

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 116 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 521 Sala Intensywnego Nadzoru Pielęgniarskiego
 • 94 34 88 520 Gabinet Stopy Cukrzycowej
 • 94 34 88 336 Pracownia Holterowska
 • 94 34 88 404 Sekretariat
 • 94 34 88 136 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 324 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 113 Koordynator
 • 94 34 88 327 Poradnia Diabetologiczna (budynek Poradni Specjalistycznych)

Ilość łóżek:

23

Średni pobyt chorego w oddziale:

8.3 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 27 1186 8
2001 27 1222 8
2002 27 1534 6
2003 27 1219 6
2004 27 1157 7
2005 27 971 7
2006 27 995 8
2007 27 828 9
2008 27 830 9.2
2009 27 914 8.1
2010 23 949 7.8
2011 23 937 7.9
2012 23 1030 7.6
2013 23 1065 7.5
2014 23 1078 7.4
2015 23 1100 7.4
2016 23 990 8.3

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny powstał w dniu 16.02.1974 r. w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie jako pierwszy tego typu ośrodek o profilu ściśle kardiologicznym na Pomorzu Środkowym.

Inicjatorem stworzenia Oddziału był dr n. med. Marek Koppicz.

Powstanie oddziału o profilu kardiologicznym zbiegło się w czasie z dynamicznym rozwojem kardiologii światowej i europejskiej.

Należy podkreślić, że intencją ordynatora oraz pracujących pod jego kierunkiem lekarzy, było stworzenie placówki o najwyższym poziomie merytorycznym, a jednocześnie zapewniające chorym miłą i życzliwą atmosferę wspomagającą powrót do zdrowia.

W Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym od czasu powstania wprowadzono i zastosowano wiele nowoczesnych i pionierskich metod terapii (kardiowersja i defibrylacja elektryczna, czasowa stymulacja endokawitarna, leczenie fibrynolityczne zawału serca, pierwsze wszczepienie stałego stymulatora serca, kontrapulsacja wewnątrzaortalna). Od czasu powstania Oddziału jego progi opuściło kilkudziesięciu lekarzy, którzy uzyskali specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

W 2004 roku Oddział uległ przekształceniu w Oddział Wewnętrzny C z Pododdziałem Diabetologii. Dotychczasowe doświadczenie zespołu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego zostało zogniskowane wokół pacjentów z zespołem metabolicznym oraz cukrzycą typu 2. W Oddziale rozwinięto diagnostykę i edukację diabetologiczną.

Od 2010 roku rozpoczęła pracę przy Oddziale Poradnia Stopy Cukrzycowej, a od 2011 r. ponownie w strukturach szpitala działa Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych.

Bieżąca działalność Oddziału związana jest z leczeniem ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy. W Oddziale prowadzona jest kompleksowa edukacja diabetologiczna, indywidualnie dostosowana do pacjenta i jego rodziny (w tym szkolenie pacjentów w zakresie zasad funkcjonalnej insulinoterapii oraz leczenia przy pomocy osobistej pompy insulinowej). Osiąganie poprawy wyrównania metabolicznego cukrzycy jest możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całego zespołu terapeutycznego tj. lekarzy, pielęgniarek, dietetyczki oraz fizykoterapeutów.

W lutym 2013 r. oddział został przeniesiony do nowo wybudowanego pawilonu.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Przy Oddziale działa:

 • Pracownia Holterowska
 • Gabinet Stopy Cukrzycowej
 • Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych

PERSONEL

lekarze specjaliści:
 • Sławomir Strzałkowski - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej
 • Rajiv Chaudhary - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej
 • Anna Techmańska - specjalista chorób wewnętrznych
lekarze bez specjalizacji:
 • Marzena Bagińska
 • Tetiana Skliar
pielęgniarki:
 • mgr pielęgniarstwa - 4
 • licencjatki pielęgniarstwa - 6
 • pielęgniarki dyplomowane- 7
pozostały:
 • sekretarka medyczna - 1
 • sanitariuszki - 3
 • sanitariusze - 2

SPRZĘT

 • Stacja centralnego nadzoru PC H-VI Mindray podłączona z kardiomonitorami stacjonarnymi Mindray (7)
 • Defibrylator BH-D3 Mindray (1)
 • Rejestrator EKG (4)
 • Rejestrator do ABPM (3)
 • System do badań wysiłkowych z bieżnią
 • Aparat EKG BTL-08 LT (1)
 • Osobista pompa insulinowa PARADIGM 722 (1)
 • System ciągłego monitorowania glikemii (CGMS) iPro2 (1)
 • Rowery treningowe (2)
 • pompy infuzyjne (12)

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

schorzenia internistyczne, a zwłaszcza

 • zaburzenia gospodarki węglowodanowej
 • powikłania ostre i przewlekłe cukrzycy

ponadto prowadzone jest:

 • wdrażanie i edukacja w zakresie funkcjonalnej insulinoterapii
 • leczenie osób z cukrzycą przy pomocy osobistych pomp insulinowych
 • monitorowanie skuteczności insulinoterapii w oparciu o CGMS iPro2

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2018 (c)