Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Robert Zawadzki

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Aleksandra Rogala

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 498 Rejestracja i Sekretariat SOR
 • 94 34 88 499 Rejestracja i Sekretariat SOR (Fax)
 • 94 34 88 221 Kierownik SOR
 • 94 34 88 183 Pielęgniarka Oddziałowa

Ilość łóżek:

16

Średni pobyt chorego w oddziale:

12-24 godz.

Wirtualne panoramy:

Rejestracja

Rejestracja-sor

obejrzyj salę rejestracji SOR

Sala zabiegowa

Sor-sala-zabiegowa

obejrzyj salę Zabiegową SOR

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2012 16 31023 1.1
2013 16 42188 1.1
2014 17 43484 0.9
2015 16 34782 1.1
2016 16 41008 1.1

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Zgodnie z rozpoczętym w 1999 roku rządowym programem „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” dokonano w roku 2000 przekształcenia istniejącej Izby Przyjęć Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zaniechanie przez kolejne lata działań dostosowujących, uniemożliwiło efektywną i satysfakcjonującą chorych oraz pracowników pracę SOR. Dopiero w 2007 roku, po objęciu stanowiska Dyrektora Szpitala, dr Andrzej Kondaszewski podjął decyzję a przede wszystkim skuteczne działania w kierunku wybudowania prawdziwego oddziału ratunkowego. W dniu 11 lutego 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem Ministra Zdrowia nowego budynku, do którego przeniesiono SOR i Izbę Przyjęć. Nastąpiło wreszcie po 12 latach funkcjonowania - sprostanie wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W planie pomieszczeń i wyposażeniu sprzętowym nowo wybudowanego oddziału uwzględniono także realne potrzeby wynikające z wielkości obszaru działania i potencjału wieloprofilowego, specjalistycznego – Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć Ogólna zostały rozdzielone a Ambulatorium Chirurgiczne stało się integralną częścią SOR pod nazwą Obszaru Terapii Zabiegowej.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

SOR – jednostka organizacyjna Szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - czynny całodobowo (minimum dwóch lekarzy dyżurnych systemu ratownictwa medycznego). Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje chorych przywożonych przez zespoły przedszpitalnego ratownictwa medycznego (poprzednio – pogotowie ratunkowe) oraz bez skierowań – w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem oddziału jest:

1.Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szerokim wachlarzem nagłych i ciężkich zachorowań, zatruć oraz urazów, w tym wielonarządowych.

2.Pomoc ofiarom katastrof zgodnie z założeniami lokalnego i regionalnego planu (Planu Zabezpieczenia Wypadku Masowego lub Katastrofy).

Leczenie w oddziale ratunkowym podejmujemy i prowadzimy jedynie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego lub poszkodowanego w wypadku. Po uzyskaniu stabilizacji klinicznej pacjenci są wypisywani z SOR bądź kierowani bezpośrednio na blok operacyjny lub do innych oddziałów szpitala.

IPO (Izba Przyjęć Ogólna) – przyjęcia chorych, planowe i nie wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, w godzinach 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku, ze skierowaniami z poradni lekarzy rodzinnych i poradni specjalistycznych.

PERSONEL

lekarze specjaliści: :

 • Rajmund Rajewski - specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, z-ca koordynatora
 • Marek Sikorski - specjalista chorób płuc
 • Mariusz Broniek
 • Jerzy Przykaza

lekarze w trakcie specjalizacji: :

 • Paulina Panek
 • Radosław Chaudhary

pozostały: :

 • pielęgniarki
 • ratownicy medyczni
 • sanitariusze
 • sekretarki medyczne
 • personel sprzątający

SPRZĘT

 • Aparat przyłóżkowy RTG
 • Kardiomonitory i monitory funkcji życiowych (monitorowanie wszystkich łóżek i stanowisk)
 • Aparaty EKG
 • Defibrylatory
 • AutoPulse – platforma umożliwiająca skuteczny ucisk klatki piersiowej w czasie resuscytacji
 • Respiratory stacjonarne i transportowe
 • Kardiostymulatory zewnętrzne i endokawitarne
 • Ultrasonografy przyłóżkowe (w celu obrazowania techniką FAST)
 • Pulsoksymetry i kapnografy
 • Negatoskopy
 • Pompy infuzyjne i strzykawki automatyczne
 • pozostały drobny sprzęt wymagany w obszarze resuscytacyjno - zabigowym

OBSZARY ZADANIOWE SOR

1.segregacji medycznej (triage), rejestracji medycznej i przyjęć

2.resuscytacyjno - zabiegowy

3.wstępnej intensywnej terapii

4.terapii zabiegowej

5.obserwacji

6.konsultacyjny

7.laboratoryjny

8.zaplecze administracyjno-gospodarcze

SOR to kluczowy element opieki szpitalnej, łącznik między szpitalem a społecznością pacjentów, ważny podmiot Systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2017 (c)