Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Dziecięcy

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Maria Krokosz

Pielęgniarka Oddziałowa:

Anna Iwanisik

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 206 Sekretariat
 • 94 34 88 256 Pokój Pielęgniarek Dzieci Młodszych
 • 94 34 88 253 Pokój Pielęgniarek Dzieci Starszych
 • 94 34 88 250 Gabinet Lekarski Dzieci Starszych
 • 94 34 88 257 Koordynator
 • 94 34 88 424 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 243 Gabinet Lekarski Dzieci Młodszych

Ilość łóżek:

43

Średni pobyt chorego w oddziale:

4.5 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 51 1658 7
2001 51 1816 6
2002 51 1593 5
2003 51 1414 5
2004 51 1265 4
2005 51 1323 5
2006 51 1508 4
2007 51 1426 4
2008 51 1403 4.6
2009 51 1506 5.6
2010 43 1454 4.7
2011 43 1413 4.8
2012 43 1603 4.5
2013 43 1453 4.5
2014 43 1586 4.5

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Dziecięcy od 1958 roku mieścił się w budynku, gdzie do 2013 r. zlokalizowany był Oddział Wewnętrzny B i Stacja Dializ. Ordynatorem Oddziału Dziecięcego od początku jego istnienia była Pani Zofia Wysocka-Ignatowska. W roku 1976 w Pawilonie Dziecięcym powstały trzy oddzielne Oddziały Dziecięce: - Patologii Noworodka i Wcześniaka, którego ordynatorem został Pan Ryszard Zasadziński. - Oddział Niemowlęcy, którego ordynatorem od roku 1987 była Pani Zofia Wysocka-Ignatowska. - Oddział Dzieci Starszych, którego ordynatorem została pani Maria Kużel. Funkcję tę pełniła do roku 1993. W roku 1987 ordynatorem Oddziału Niemowlęcego została Pani Zofia Bednarz i funkcję tę sprawowała do 1996 roku. W latach 1996-1999 ordynatorem Oddziału Niemowlęcego była Pan Alina Łajdacka. W roku 1999 połączono wszystkie trzy oddziały i powstał Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Patologii Noworodka, którego ordynatorem została Pani Maria Krokosz. Od 2007 roku w ramach Oddział Dziecięcego uruchomiony został Pododdział Neurologii Dziecięcej, a od 2009 r. Pododdział Diabetologii Dziecięcej.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Neurologii Dziecięcej
 • Pododdział Diabetologii Dziecięcej

W pawilonie dziecięcym funkcjonuje Izba Przyjęć Dziecięca, wspólna dla Oddziału Dziecięcego, Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowow-Ortopedycznej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej.

PERSONEL

lekarze specjaliści::
 • Maria Krokosz
 • Agata Kamińska-Pabich - Zastępca Koordynatora
 • Urszula Mikietyńska
 • Zofia Zięba
 • Patrycja Gburzyńska-Czudzinowicz
 • Aneta Bartnicka-Makowska
lekarze w trakcie specjalizacji::
 • Natalia Niesłuchowska
 • Joanna Graj
pozostały:
 • pielęgniarka - 23
 • sekretarka medyczna - 1
 • sanitariuszki

SPRZĘT

 • Inkubatory
 • Pompy infuzyjne
 • Pompy insulinowe
 • Pulsoksymetr
 • Kardiomonitory
 • Gastrofiberoskop
 • Rektoskop dziecięcy
 • Aparat EKG

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • mononukleoza zakaźna
 • zakażenie nicieniami
 • inne i nieokreślone robaczyce
 • mięsak limfatyczny i mięsak siateczki
 • choroba Hodgkina
 • białaczka limfatyczna
 • białaczka szpikowa
 • białaczka monocytowa
 • wole proste i o nieokreślonym charakterze
 • wole guzowate nietoksyczne
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez wola
 • zapalenie tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przysadki mózgowej i jej regulacji podwzgórzowej
 • choroby nadnerczy
 • inne zaburzenia endokrynologiczne
 • wyniszczenie z niedożywienia
 • zaburzenia przemiany mineralnej
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • otyłość i inne stany nadmiernego odżywienia
 • zaburzenia immunologiczne
 • niedokrwistości z niedoboru żelaza
 • inne niedokrwistości niedoborowe
 • dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
 • nabyte niedokrwistości hemolityczne
 • niedokrwistość aplastyczna
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • plamica i inne skazy krwotoczne
 • choroby układu białokrwinkowego
 • inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
 • nerwice
 • nadużywanie leków bez uzależnienia
 • reakcje przystosowawcze
 • zaburzenia emocjonalne typowe dla wieku dziecięcego i młodzieńczego
 • określone zaburzenia rozwoju
 • łagodny niedorozwój umysłowy
 • inny niedorozwój umysłowy określonego stopnia
 • niedorozwój umysłowy bez określenia stopnia
 • zwyrodnienia mózgowe ujawniające się zwykle w wieku dziecięcym
 • zaburzenia rdzeniowo-móżdżkowe
 • zaburzenia układu wegetatywnego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • inne zespoły porażenne
 • padaczka
 • migrena
 • choroby nerwu twarzowego
 • choroby innych nerwów czaszkowych
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • dystrofie mięśniowe
 • choroby spojówki
 • zaburzenia nerwu wzrokowego i dróg wzrokowych
 • choroby ucha zewnętrznego
 • nieropne choroby ucha środkowego
 • ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
 • zespoły zawrotów głowy
 • gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
 • gorączka reumatyczna z zajęciem serca
 • pląsawica reumatyczna
 • reumatyczne zapalenie osierdzia
 • wady zastawki dwudzielnej
 • wady zastawek tętnicy głównej
 • wady zastawki dwudzielnej i zastawek t. głównej
 • wady innych zastawek serca
 • nadciśnienie pierwotne
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • ostre zapalenie osierdzia
 • ostre i podostre zapalenie wsierdzia
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • miokardiopatie
 • zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność krążenia
 • ostre zapalenie zatok przynosowych
 • ostre zapalenie jamy nosowej i gardła
 • ostre zapalenie gardła
 • ostre zapalenie migdałków
 • ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
 • ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików
 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie płuc wirusowe
 • zapalenie płuc pneumokokowe
 • zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
 • zapalenie płuc o różnej etiologii
 • zapalenie oskrzeli ostre i przewlekłe
 • rozedma płuc
 • dychawica oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zap. pęcherzyków płucnych alergiczne
 • zap. płuc zachłystowe
 • zap. opłucnej
 • ropień płuca
 • choroby przełyku
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • zapalenie żołądka i dwunastnicy
 • zaburzenia czynności żołądka
 • inne choroby żołądka i dwunastnicy
 • odcinkowe zapalenie jelita grubego
 • kamica żółciowa
 • choroby trzustki
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek
 • inne zapalenia i choroby nerek
 • ostra niewydolność nerek
 • zaburzenia spowodowane upośledzeniem czynności nerek
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • wodonercze
 • kamica nerki i moczowodu
 • kamica dolnego odcinka u. moczowego
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • zwężenie cewki moczowej
 • inne choroby cewki moczowej
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • atopowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • zapalenie skóry spowodowane subst. wprowadzonymi do ustr.
 • choroby pęcherzowe
 • pokrzywka
 • układowe choroby tkanki łącznej
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroby mięśni
 • wady wrodzone serca
 • wady wrodzone p. pokarmowego
 • objawy dotyczące różnych układów i narządów
 • zatrucie lekami, preparatami farmaceutycznymi
 • toksyczne skutki alkoholu
 • toksyczne skutki produktów ropy naftowej i innych rozpuszczalników
 • toksyczne skutki tlenku węgla
 • zatrucie grzybami

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2016 (c)