Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dotacje UE

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Projekt pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika”w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2018 (c)